Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemikas {branduolinė chemija}

Pavadinimas anglų kalba

Chemist (nuclear chemistry)

Kodas

211312

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti, analizuoti ir suprasti radioaktyviąsias medžiagas ir branduolinius procesus, o šias žinias taikyti sprendžiant aktualias problemas medicinos ir branduolinės energetikos srityse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • moksliniai ir taikomieji radioaktyviųjų medžiagų poveikio gyviesiems organizmams ir juose vykstantiems biocheminiams procesams tyrimai;
 • naujų medicinos srities diagnostikos ir gydymo metodų, paremtų branduolinės chemijos moksliniais tyrimais,  kūrimas, pvz., radionuklidų terapija, šviesos radioterapija, rentgeno diagnostiniai tyrimai ir pan.;
 • moksliniai ir taikomieji tyrimai energetikos srityje, pvz., branduolių dalijimasis, branduolių sintezė, torio ir urano sintezė, radioaktyvių medžiagų skilimo procesai ir pan.;
 • naujų energetikos sektoriaus technologijų plėtojimas (kuro gamyba, radioaktyviųjų atliekų saugojimas, saugios branduolinės reakcijos reaktoriuose ir pan.);
 • bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais, kuriant naujas medžiagas ir technologijas.
Potencialūs darbdaviaiMedicinos tyrimų laboratorijos, energetikos pramonės įmonės ir tyrimų laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsBranduolinės chemijos laboratorijos įranga (detektoriai, šviesos šaltiniai, atomų spektrometrai, Geigerio skaitiklis, dozimetras ir pan.), speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti radioaktyvių medžiagų technologijos pakraipos įmonėse, medicinos, chemijos laboratorijose, specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, projekto vadovo, eksperto pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Chemikas gali tęsti branduolinės chemijos mokslo krypčių studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, individualus ir komandinis darbas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, sensomotorinė koordinacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų