Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Metalurgijos chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Metallurgical chemist

Kodas

211311

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti metalų ir jų lydinių fizikines ir chemines savybes, plėtoti reikiamų savybių metalų lydinių technologijas, metalų išgavimo iš jų rūdų technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • metalų ir jų lydinių fizikinių ir cheminių savybių tyrimas ir analizė;
 • metalų lydinių technologijų plėtojimas;
 • metalų išgavimo iš jų rūdų technologijų plėtojimas, panaudojant fizikinius, cheminius ir elektrolizės metodus;
 • fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai metalurgijos srityje, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais (fizikai, inžinieriai ir kt.), gaminant reikiamų savybių lydinius (atsparius aukštai temperatūrai, korozijai, tvirtus, lengvus, nepasižyminčius magnetinėmis savybėmis ir kt.).
Potencialūs darbdaviaiMetalurgijos pramonės įmonės, chemijos ir fizikos laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (analizatorius, titratorius, mikroskopas, spektrofotometras, elektrolizės aparatas ir pan.), technologiniai įrenginiai (aušinimo sistemos, vandens valymo įrenginiai, garo generatorius, rezervuaras, žaliavų saugyklos ir pan.), speciali programinė įranga, cheminiai reagentai, metalų rūdos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose metalurgijos pakraipos įmonėse naujų pažangių technologijų diegimo, žaliavų bei produktų cheminės sudėties bei kokybės rodiklių kontrolės, lydinių gamybos,  prekybos įmonių specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo, eksperto pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir techninis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, tikslo siekimas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų