Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemikas {neorganinė chemija}

Pavadinimas anglų kalba

Chemist (inorganic chemistry)

Kodas

211309

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-12

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, chemikas, įgyjama baigus aukštojo mokslo studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti neorganines chemines medžiagas, jų sudėtį, savybes, kitimus, sintetinti naujus junginius ir ieškoti jų praktinio panaudojimo būdų, tirti neorganinių junginių produktus (trąšos, statybinės medžiagos ir kt.), kurti naujus ir tobulinti jau egzistuojančius produktus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • neorganinių cheminių medžiagų, jų sudėties ir savybių, kitimų tyrimas;
 • naujų neorganinių junginių sintezė ir praktinio jų panaudojimo būdų paieška;
 • naujų neorganinės chemijos produktų sintezė ir jau egzistuojančių tobulinimas ir pritaikymas;
 • moksliniai tyrimai, sintetinat norimų savybių medžiagas, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais;
 • technologinių neorganinių cheminių medžiagų procesų plėtra, organizavimas ir vykdymas;
 • profesinės veiklos tobulinimas ir plėtra.
Potencialūs darbdaviaiNeorganinės chemijos pramonės įmonės – trąšų, statybinių medžiagų gamyklos, neorganinių medžiagų, naudojamų kitų produktų gamyboje, įmonės, įvairios chemijos laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsNeorganinės chemijos laboratorijos įranga, technologiniai įrenginiai, prietaisai, speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose neorganinių medžiagų technologijos pakraipos įmonėse, chemijos laboratorijose, naujų pažangių technologijų diegimo, žaliavų bei produktų cheminės sudėties bei kokybės rodiklių kontrolės, prekybos įmonėse specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, projekto vadovo, eksperto pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose.  Chemikas gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, nuoseklumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, domėjimasis naujovėmis neorganinės chemijos srityje, sensomotorinė koordinacija, verslumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

nereglamentuojama, dažnai aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų