Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Stiklo chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Glass chemist

Kodas

211308

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

plėtoti naujas stiklo gamybos technologijas, tyrinėti stiklo savybes (trapumas, skaidrumas, atsparumas temperatūros pokyčiams, grynumas ir kt.) ir ieškoti naujų stiklo panaudojimo galimybių.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • naujų stiklo gamybos technologijų plėtojimas – norimų savybių stiklo gamyba, pritaikymo sričių paieška;
 • stiklo gamybos etape vykstančių cheminių reakcijų ir procesų tyrimas, jų įtakos stiklo savybėms ir gamybos procesui tyrimas ir analizė;
 • žaliavų, naudojamų stiklo gamybai, tyrimas, analizė;
 • stiklo gamybos kokybės tyrimai;
 • moksliniai tyrimai, gaminant pageidaujamų savybių stiklą, bendradarbiavimas su kitų sričių (fizikai, inžinieriai, medikai, biochemikai ir kt.) specialistais;
 • stiklo poveikio specifinei aplinkai tyrimai (medicinos, elektronikos srityse);
 • stiklo gamybos technologinių procesų plėtojimas, organizavimas ir vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiStiklo ir jo gaminių gamybos įmonės, chemijos laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (spektrofotometras, pH matuoklis ir pan.), stiklo gamybos technologiniai įrenginiai (krosnis, rezervuaras ir pan.), speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose stiklo ar stiklo produkcijos gamybos įmonėse technologijų diegimo, stiklo gamybos, žaliavų, produktų cheminės sudėties bei kokybės rodiklių kontrolės, prekybos įmonių specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo, eksperto pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, verslumas, gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų