Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ploviklių chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Detergent chemist

Kodas

211305

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti naujus, efektyvius ploviklius, tirti jų savybes, poveikį aplinkai, plėtoti naujas ploviklių gamybos technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • naujų pageidaujamų savybių ploviklių formulių kūrimas;
 • jau egzistuojančių ploviklių savybių gerinimas;
 • naujų ploviklių gamybos technologijų plėtra;
 • moksliniai tyrimai, kuriant pageidaujamų savybių ploviklius, bendradarbiavimas su kitų sričių (biologai, fizikai, inžinieriai) specialistais, pritaikant ploviklius specifinėms sritims (pavyzdžiui, medicina, elektronika, pramonė ir kt.);
 • ploviklių poveikio žmogui bei aplinkai tyrimai, ploviklių degradacijos procesų tyrimai;
 • ploviklių kokybės kontrolės užtikrinimas;
 • ploviklių gamybos proceso plėtra, organizavimas ir valdymas.
Potencialūs darbdaviaiSpecializuotos chemijos pramonės įmonės (buitinės, autochemjos ir kt.), chemijos laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, specializuotais plovikliais prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (maišyklė, pH matuoklis, svarstyklės, pipetės, homogenizatorius ir pan.),  technologiniai gamybos įrenginiai (rezervuarai, vamzdynai, išpilstymo įranga ir pan.), speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose ploviklius gaminančiose ir prekiaujančiose įmonėse (buitinė chemija, autochemija, plovikliai pramonei ir kt.) gamybos, analizės, kokybės kontrolės specialistai. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo, eksperto pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, greita orientacija, dėmesio koncentracija, savarankiškumas, atsakingumas, nuoseklumas, sensomotorinė koordinacija, geri jusliniai pojūčiai (regėjimas, uoslė), komunikabilumas, verslumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų