Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kristalografijos chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Crystallography chemist

Kodas

211304

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti chemijos bakalauro ar chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijas.​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti ir analizuoti kristalinių medžiagų struktūrą, aiškintis priežastis, lemiančias kristalo sandarą, ieškoti naujų kristalų pritaikymo būdų.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kristalinės struktūros tyrimai stereocheminiais ir kristalostruktūriniais metodais;
 • cheminių ir fizikinių savybių tyrimas ir analizė, savybių priklausomybės nuo kristalinės struktūros nustatymas;
 • kristalų izomorfizmo ir polimorfizmo tyrimas ir analizė;
 • fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai kristalų chemijos srityje, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais (biologai, fizikai, inžinieriai);
 • naujų analizės metodų, būdų bei standartų, naudojamų kristalinės struktūros medžiagoms tirti, kūrimas.
Potencialūs darbdaviaiMokslo institutai, mokymo įstaigų chemijos laboratorijos, privačios chemijos laboratorijos, biotechnologijos, chemijos ir elektronikos pramonės įmonės, cheminėmis medžiagomis ir įranga prekiaujančios įmonės.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (elektroforezės aparatas,  cheminiai indai, kristalizatorius, pH metras, centrifuga, rentgenostruktūrinės kristalografinės analizės įranga ir pan.), speciali modeliavimo programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti mokslinio tyrimo ir mokymo institucijose, biotechnologijos, chemijos ir elektronikos pramonės įmonėse kristalografijos chemikais, cheminėmis medžiagomis ir laboratorine įranga prekiaujančiose įmonėse pardavimo specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, projekto vadovo, eksperto, direktoriaus pareigų. Chemikas gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir kūrybinis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas, darbštumas, sąžiningumas, iniciatyva, gebėjimas greitai planuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis, domėjimasis naujovėmis kristalografijos srityje, verslumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų