Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Korozijos chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Chemist, corrosion

Kodas

211303

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti chemijos bakalauro ar chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti ir analizuoti fundamentalius korozijos procesus, jų charakteristikas, korozijos mechanizmus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • korozijos procesų ir mechanizmų tyrimas ir analizė;
 • nuostolių, patiriamų dėl korozijos, įvertinimas;
 • apsaugos nuo korozijos mechanizmų, procesų ir galimybių tyrinėjimas;
 • korozijos inhibitorių ir jų veikimo dėsningumų tyrinėjimas ir analizė, inhibitorių pritaikymo būdų paieška;
 • korozijos ir jos įtakos tyrimai technologiniuose procesuose;
 • technologinių procesų, besiremiančių korozijos dėsningumais (metalų cheminis, elektrocheminis ir mechaninis – cheminis poliravimas, cementacija, antodinių dangų gavimas) analizė, tyrimai ir tobulinimas;
 • moksliniai tyrimai korozijos chemijos srityje, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais.
Potencialūs darbdaviaiChemijos pramonės ir kitos įmonės, kurių veikloje svarbūs korozijos procesai (pvz., technologinių įrenginių gamybos), įvairios chemijos laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsChemijos ir fizikos laboratorijos įranga (mikroskopas, spektrofotometras, cheminiai indai, traukos spinta, maišyklė, elektros šaltinis ir pan.), speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti chemijos pramonės įmonėse, chemijos laboratorijose korozijos specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, projekto vadovo, analitiko, eksperto pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Chemikas gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):techninis ir analitinis mąstymas, atsakingumas, organizuotumas, savarankiškumas, domėjimasis naujovėmis korozijos chemijos srityje,  komunikabilumas, verslumas, gebėjimas dirbti komandoje ir individuliai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų