Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemikas {analizinė chemija}

Pavadinimas anglų kalba

Chemist (analytical chemistry)

Kodas

211302

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama.​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

​Profesijos tikslas(-ai):

 

taikant titrimetrinius, gravimetrinius, fizikinius – cheminius (instrumentinius) ir fizikinius metodus atlikti cheminę analizę (tirti medžiagų cheminę sudėtį ir struktūrą, medžiagų mišinius).
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • cheminių medžiagų ar jų mišinių ėminių ėmimas, laikymas ir pasirengimas atlikti cheminę analizę;
 • kokybinės ir kiekybinės cheminės analizės (medžiagų, jų sudėties ir struktūros tyrimas)  atlikimas maisto pramonės, farmacijos, aplinkos, žemės ūkio, kriminalistikos, geologijos, hidrogeologijos, medicinos, fizikos ir kt. srityse;
 • gautų duomenų interpretavimas, skaičiavimai,  išvadų pateikimas, dokumentacija;
 • moksliniai ir taikomieji tyrimai analizinės chemijos srityje, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais;
 • naujų cheminės analizės metodų, būdų bei standartų kūrimas.
Potencialūs darbdaviaiMaisto, lengvosios, chemijos pramonės įmonės, mokslo institutai, aplinkos apsaugos tarnybos, visuomenės sveikatos centrai, mokymo įstaigų chemijos laboratorijos, biotechnologijos įmonės, įvairios kitų įmonių chemijos laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (titratorius, mikroskopas,  svarstyklės, kristalizatorius, tiglis, mėgintuvėliai, lėkštelės, pipetės ir pan.), cheminiai reagentai, speciali programinė įranga.
Profesinės perspektyvosGali dirbti mokslinio tyrimo ir mokymo institucijose, kokybės kontrolės, ekologinio monitoringo, teismo ekspertizės, vaistų kontrolės tyrimo įstaigose, sveikatos centruose, chemijos, biochemijos, farmacijos bei maisto pramonės įmonėse, cheminės analizės prietaisais prekiaujančiose įmonėse specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, projekto vadovo, eksperto pareigų. Chemikas gali tęsti analizinės chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas, darbštumas, sąžiningumas, iniciatyva, gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai, verslumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų