Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Chemist

Kodas

211301

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-12

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, chemikas​, įgyjama baigus aukštojo mokslo studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti chemines medžiagas, jų sudėtį, savybes, kitimus, sintetinti naujus junginius ir ieškoti praktinio jų panaudojimo būdų, tirti sintetinius pluoštus, plastikus, dažus vaistus, tepalus, klijus, trąšas ir kt., kurti naujus ir tobulinti jau esamus produktus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • cheminių medžiagų, jų sudėties ir savybių, kitimų tyrimas;
 • naujų junginių sintezė ir praktinio jų panaudojimo būdų paieška;
 • sintetinių pluoštų, dažų, plastikų, klijų, vaistų, naftos ir jos produktų, trąšų ir kitų produktų tyrimas;
 • naujų chemijos produktų sintezė ir jau egzistuojančių tobulinimas ir pritaikymas;
 • moksliniai tyrimai, sintetinat norimų savybių medžiagas, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais;
 • technologinių cheminių medžiagų procesų plėtra, organizavimas ir vykdymas;
 • profesinės veiklos tobulinimas ir plėtra.
Potencialūs darbdaviaiChemijos, farmacijos, kosmetikos, buitinės chemijos, naftos perdirbimo įmonės, įvairios chemijos laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga, technologiniai įrenginiai, prietaisai, speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose organinių ir neorganinių medžiagų technologijos pakraipos įmonėse, chemijos laboratorijose, naujų, pažangių technologijų diegimo, žaliavų bei produktų cheminės sudėties bei kokybės rodiklių kontrolės specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo, analitiko, eksperto pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Chemijos inžinierius gali tęsti chemijos ir chemijos inžinerijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, nuoseklumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, domėjimasis naujovėmis chemijos srityje, sensomotorinė koordinacija, komunikabilumas, verslumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

nereglamentuojama, dažnai aukštasis.

Vaizdinė medžiaga