Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Meteorologas

Pavadinimas anglų kalba

Meteorologist

Kodas

211203

Pogrupio pavadinimas

Meteorologai

Pogrupio kodas

2112

Pogrupio aprašymas

Meteorologai rengia trumpalaikes arba ilgalaikes orų prognozes, naudojamas aviacijoje, laivininkystėje, žemės ūkyje ir kitose srityse bei skirtas plačiajai visuomenei informuoti. Jie atlieka mokslo tiriamuosius atmosferos susidarymo, sandaros ir dinamikos darbus.

Atliekamos užduotys:

 • oro judėjimo krypties ir greičio, slėgio, temperatūros, drėgmės, fizinio ir cheminio teršalų kitimo ir kitų tokių reiškinių, kaip debesų susidarymas, kritulių iškritimas, elektrinio lauko trikdžiai arba Saulės spinduliuotė, tyrimai;
 • duomenų, gaunamų iš meteorologijos stočių, radarų ir palydovinių vaizdų, taip pat kompiuterinio modelio, skirto orų sąlygoms planuoti ir prognozuoti, tyrimai;
 • trumpalaikių arba ilgalaikių sinoptinių žemėlapių, orų prognozių ir perspėjimų, susijusių su tokiais pavojų gyvybei ir turtui keliančiais atmosferos reiškiniais, kaip ciklonai, audros ir kiti, rengimas bei ataskaitų teikimas; taip pat informacijos apie atmosferos sąlygas sklaida įvairiomis informacijos priemonėmis, įskaitant radiją, televiziją, spaudą ir internetą;
 • eksperimentiniai darbai, skirti rūkui, debesims išsklaidyti, lietui sukelti ir kitoms orų permainų programoms atlikti;
 • orų ir klimato matematinių kompiuterinių modelių, skirtų eksperimentiniams darbams, sudarymas ir bandymai;
 • orų poveikio aplinkai tyrimai;
 • pramonės projektų ir žmogaus veiklos poveikio klimatui ir oro kokybei tyrimai, taip pat darbas su socialinių mokslų, inžinerijos ir ekonomikos specialistais, rengiant deramą neigiamo poveikio mažinimo strategiją;
 • naujos įrangos ir procedūrų, skirtų meteorologiniams duomenims rinkti, Žemei stebėti iš palydovų arba panašiai veiklai, projektavimas ir kūrimas;
 • koncepcijų, teorijų ir metodų, susijusių su atmosferos sudėtimi, sandara ir dinamika, mokslo tiriamieji darbai, jų kūrimas ar tobulinimas, taip pat mokslo straipsnių ir ataskaitų apie šių mokslo tiriamųjų darbų rezultatus rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-24

Reikalinga kvalifikacija

hidrom​eteorologijos bakalauro​ ar hidrometeorologijos magistro​ kvalifikaciniai laipsniai, įgyjami baigus fizinių mokslų srities, geografijos krypties universitetinių studijų programas.​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

rinkti ir teikti patikimą meteorologinę informaciją, reikalingą nacionalinėms reikmėms ir valstybės tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • meteorologinių reiškinių tokių kaip vėjas, rūkas, debesų susidarymas, krituliai, temperatūra, Saulės spinduliuotė duomenų fiksavimas ir analizė;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su kitų šalių meteorologinėmis tarnybomis meteorologijos tinklo modernizavimo ir duomenų kokybės kontrolės klausimais;
 • meteorologijos stočių tinklo inspektavimas ir kontroliavimas;
 • meteorologinės informacijos tikrinimas ir vertinimas kompiuterinėse meteorologinių duomenų bazėse užtikrinant pateikiamos informacijos kokybę;
 • meteorologinės informacijos ruošimas archyvavimui.
Potencialūs darbdaviaiMeteorologinės stotys, hidrometeorologijos tarnybos, valstybės įstaigos, oro uostai, jūrų uostai, aukštojo mokslo ir studijų institucijos.
Darbo priemonėsAnemometras, vėjarodis, barometras, kritulmatis, termometras, heliografas, higrometras, kompiuteris, ryšio priemonės, fiksavimo priemonės, specialiosios kompiuterines programos, specialioji dalykinė literatūra, žemėlapiai.
Profesinės perspektyvosProfesinę kvalifikaciją meteorologai tobulina darbo vietoje, seminarų, kursų metu. Baigusiems universitetines meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros ir trečiosios pakopos doktorantūros studijas. Priklausomai nuo išsilavinimo, darbo rezultatų ir patirties gali pretenduoti užimti aukštesnes pareigas (vyresniojo, vyriausiojo specialisto). Įgiję daugiau papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir loginis mąstymas, komunikabilumas, informacinių komunikacinių technologijų gebėjimai, užsienio kalbų mokėjimas, matematiniai gebėjimai, geografijos išmanymas, darbo komandoje gebėjimai, savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, sąžiningumas, organizuotumas, kruopštumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų