Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Hidroakustikas

Pavadinimas anglų kalba

Hydroacousticist

Kodas

211128

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti akustinių bangų sklidimą vandenyje povandeninės lokacijos ir povandeninio ryšio tikslais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vandens baseinų gylių matavimas ir dugno morfologijos nustatymas;
 • dugno paviršiaus inventorizacija, nuskendusių objektų identifikavimas ir apskaita;
 • seismo akustiniai jūros dugno tyrimai, identifikuojant po nuosėdomis palaidotus objektus bei nustatant giluminę dugno struktūrą iki 20-30 metrų po vandens telkinio dugno paviršiumi;
 • vandens baseinų dugno mėginių paėmimas;
 • vandens storymės monitoringas;
 • gruntų stipruminių savybių, struktūrinių žemės gelmių tyrimai;
 • geodeziniai matavimai, reljefo matavimai;
 • hidroakustikos technikos įrengimas žvejybos, transporto ir keleiviniame laivyne, jachtose bei kateriuose;
 • techninis laivų radijo ir navigacinės įrangos valdymas;
 • laivo radijo ir navigacinės įrangos inspektavimas įvairių klasifikacinių bendrovių užsakymu.
Potencialūs darbdaviaiŽvejybos, laivų, hidroakustinių tyrimų įrangos gamybos įmonės, jūrų mokslų ir technologijų centrai, valstybinės institucijos, švietimo įstaigos.
Darbo priemonėsHidroakustinė stotis, echolotas, navigacinė įranga, sonaras (prietaisas povandeninio laivo arba kito objekto vietai nustatyti), kranto zonos geodezinių ir geofizinių tyrimų įranga; hidrologinių, ekologinių ir geologinių tyrimų įranga, hidroakustiniai matavimo baseinai, šoninės apžvalgos lokatorius.
Profesinės perspektyvosGali dirbti povandeniniuose laivuose, laivų statybos aptarnavimo įmonėse, švietimo įstaigose, projektuoti hidrodinamikos įrenginius. Taip pat gali specializuotis aerodinamikos, akustikos fizikos srityse. Studijas gali tęsti fizinių mokslų srities magistrantūroje bei doktorantūroje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, loginis mąstymas, komunikabilumas, praktiškumas, patikimumas, organizuotumas, gebėjimas įtikinti, ištvermingumas, atsakingumas, nebijojimas vandens.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų