Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Termodinamikas

Pavadinimas anglų kalba

Thermodynamicist

Kodas

211127

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

spręsti termodinamines problemas projektuojant, statant ir testuojant aviacijos ir aerokosminės pramonės produktus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų atlikimas siekiant parinkti medžiagas ir įrangą skraidymo aparatų gamybai, tiriant energijos transformacijos procesus, kuriems vykstant išsiskiria arba sunaudojama energija;
 • aviacijos ir aerokosminės pramonės produktų ir sistemų projektavimas, šilumos valdymo priemonių modeliavimas;
 • aviacijos ir aerokosminės pramonės produktų gamybą analizuojant projektų prašymus, įvertinant gaminių kokybę, saugumą;
 • aviacijos ir aerokosminės pramonės prototipų, sistemų įrangos testavimas;
 • verslo įmonės (padalinio) organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiMokslinių tyrimų institucijos, švietimo ir mokslo institucijos, aviacijos ir aerokosminės pramonės įmonės.
Darbo priemonėsKompiuterinė, biuro, ryšių technika, (kompiuteris, telefonas, internetas, kompiuterinės programos ir kt.), sistemų, įrenginių schemos ir dokumentacija, teisiniai ir norminiai aktai, darbų saugos aktai, techniniai standartai ir instrukcijos, apskaitos dokumentai, termodinamikos įranga (inercijos momento, tamprumo modulio nustatymo, lydymosi ir garavimo šilumos, paviršiaus įtempimo tyrimo, klampos tyrimo įrenginiai, šilumos talpos nustatymo, priverstinių svyravimų, kūno laisvojo kritimo tyrimų stendai ir kt.)
Profesinės perspektyvosGali dirbi termodinamiku, inžinieriumi, specialistu, mokslo darbuotoju. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal fizinių, technologinių mokslų studijų sritį. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir sisteminis mąstymas, gebėjimas sutelkti dėmesį, greita orientacija, gebėjimas prisitaikyti prie kintančių sąlygų, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, domėjimasis naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas vadovauti, atsakingumas, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų