Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kietojo kūno fizikas

Pavadinimas anglų kalba

Solid-state objects physicist

Kodas

211122

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-24

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti fizikos bakalauro, biofizikos bakalaurofizikos magistro ar biofizikos magistro​ kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti kietąsias medžiagas kvantinės mechanikos, kristalografijos, elektromagnetizmo ir metalurgijos metodais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kietųjų medžiagų savybių ir struktūros tyrimas;
 • puslaidininkių ir magnetinių medžiagų įrenginių kūrimas ir jų darbo organizavimas (elektroninė įranga, tranzistoriai);
 • kietųjų dalelių fizikinių savybių, atomų ir molekulių priklausomybių analizavimas;
 • kristalografijos tyrimo metodų plėtojimas;
 • medžiagų elektrinių savybių, laidumo, optinių ir šiluminių savybių tyrimų vykdymas;
 • kietųjų medžiagų priemaišų įtakos analizavimas ir jų poveikio saulės baterijų, tranzistorių veiklai tyrimas;
 • metalų fizikinių ir cheminių savybių, jų tarpusavio junginių ir junginių su kitais elementais tyrimų organizavimas;
 • metalo paviršių atsparumo korozijai metodų kūrimas.
Potencialūs darbdaviaiTranzistorių ir puslaidininkių technologijų, kristalografijos, elektromagnetizmo, metalurgijos srityse veikiančios įmonės, institutai, laboratorijos, valstybinės institucijos.
Darbo priemonėsOptinis stendas, vakuuminis fotoelementas, difrakcinė gardelė, lęšis, elektrometrinis stiprintuvas, skaitmeninis multimetras, gyvsidabrio lempa, laidininkai, rezistoriai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti specialistais mokslinių tyrimų, metalurgijos įmonėse, kolegijose ir universitetuose. Gali stoti į įvairių fizikos šakų magistrantūrą arba specializuotas profesines studijas. Gali specializuotis tam tikrose elektros ir magnetizmo srityse, branduolinėje fizikoje, plazmos ir kitose, pvz.: biofizika, geofizika, aplinkotyra ar aplinkosauga.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):tikslumas, gebėjimas greitai spręsti problemas, bendrauti, kompiuterinis raštingumas, savarankiškumas, susikoncentravimas, darbštumas, patikimumas, atsakingumas, loginis, matematinis mąstymas, domėjimasis matematika.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų