Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mechanikos fizikas

Pavadinimas anglų kalba

Mechanics physicist

Kodas

211117

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-24

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):nagrinėti fizikinių kūnų judėjimą ir jų sąveiką.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • metalų, jų jungčių tempimo bandymų vykdymas, nustatant medžiagos stiprumo, tamprumo ir plastiškumo rodiklius;
 • technologinių metalo bandymų organizavimas, metalų atsparumo plyšių atsiradimui lenkiant nustatymas;
 • kūnų judėjimo greičio kitimo priežasčių, kūno pusiausvyrą veikiančių jėgų nustatymas;
 • vidinių ir išorinių jėgų, kurios veikia mechaninių sistemų judėjimą tyrimas;
 • metalo tempimo bandymų, tempiamųjų, lankstomųjų, gniuždomųjų savybių nustatymo, sukibimo stiprumo, metalo laužimo, lenkimo bandymų organizavimas ir vykdymas;
 • atominių jėgainių reaktorių jungtims gaminti naudojamų plienų savybių tyrimas;
 • kalnakasybos įrenginiams gaminti naudojamų medžiagų su konstrukciniais ir technologiniais defektais nuovargio atsparumo tikrinimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės institucijos, mechanikos, transporto, deformuojamų kūnų mechanikos, medžiagų atsparumo laboratorijos, mokslinių tyrimų ir plėtros įstaigos,  taikomųjų tyrimų ir privataus sektoriaus įmonės.
Darbo priemonėsKinematikos ir dinamikos rinkiniai, įrenginys dujų dėsniams demonstruoti, geigerio skaitiklis, kompiuteris, mikroskopas, temperatūros sensorius, buferinis tirpalas, adapterių rinkinys, mechaninių bandymų mašinos, tempimo-gniuždymo mašinos, gniuždymo presai, švytuokliniai muštuvai, jėgos-poslinkio matavimo sistemos, kietomačiai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti vyresniaisiais laborantais, laboratorijos vadovais, inžinieriais, medicinos, ryšių, puslaidininkių technologijų ir panašių taikomųjų sričių konsultantais. Gali specializuotis kinematikos (nagrinėja judėjimo trajektorijas, poslinkius, greičius ir pagreičius), dinamikos (nagrinėja pagreičio atsiradimo priežastis ir skaičiavimo būdus), statikos (nagrinėja nejudančius kūnus bei jų savybes), metalurgijos, atominės energetikos, vandens ir oro transporto srityse.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kruopštumas, dėmesio koncentracija, nuoseklumas, loginis, analitinis mąstymas, atsakingumas, bendravimo kultūra, fizinė ištvermė.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų