Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Akustikos fizikas

Pavadinimas anglų kalba

Acoustics physicist

Kodas

211108

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti fizikos bakalauro ir fizikos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programas.​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti mechaninių bangų sklidimą dujose, skysčiuose ir kietuose kūnuose, įskaitant vibraciją, garsą, ultragarsą ir infragarsą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vibracijos ir garso nagrinėjimas bei triukšmo priežiūra ir kontroliavimas;
 • garso reguliavimas apgyvendintose vietovėse, lėktuvų ir eismo zonose keliamo garso kontroliavimas;
 • architektūros (pastatų, muziejų) akustikos priežiūra;
 • triukšmo užtvarų, naudojant apsaugines zonas ir planavimo sienas kūrimas.
Potencialūs darbdaviaiTeatrai, stadionai, įrašų studijos, pramonės įmonės, medicinos įstaigos, garso užtvaras, apsaugines zonas kuriančios įmonės.
Darbo priemonėsLazeriai, ciklotronas, teleskopas, manometras, slėgio įtampos keitiklis, rankinė pompa, fonendoskopas, kompiuteris, osciloskopas.
Profesinės perspektyvosDažniausiai fizikai specializuojasi vienoje iš sričių - branduolinėje fizikoje, plazmos, kietojo kūno fizikoje ir kitose, pvz.:, biofizika, geofizika, aplinkotyra ar aplinkosauga. Gali dirbti operatoriais, muzikos įrašų restauratoriais ar vadybinio pobūdžio darbą. Taip pat laboratorijos technologais, garso sistemų kūrėjais, garso inžinieriais bioinžinerijos, medicinos diagnostikos srityje. Akustikos fizikai gali dirbti ir architektūros, inžinerijos, povandeninės akustikos sferose. Jie kuria pastatų dizainą kokybiškam garsui išgauti, įrangą, reikalingą medicininiuose tyrimuose. Įstaigos siūlo specializuotis garso fizikos ir inžinerijos bei elektrotechnikos akustikos srityse.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):tikslumas, gebėjimas greitai spręsti problemas, bendrauti, raštingumas, savarankiškumas, susikoncentravimas, darbštumas, patikimumas, ramumas, domėjimasis matematika ir gamtos mokslais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų