Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Hidrodinamikas

Pavadinimas anglų kalba

Hydrodynamicist

Kodas

211106

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

nagrinėti skysčio judėjimo dėsnius, žinant skystį veikiančias jėgas, nustatant skysčio dalelių judėjimo greitį ir slėgį.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • hidrodinaminių žemėlapių rengimas programinės įrangos pagalba;
 • rezervuaro slėgio duomenų analizavimas ir integravimas su geologija, inžinerijos ir gamybos duomenimis;
 • rekomendacijų teikimas geologijos, inžinerijos, gręžimo darbų eigoje;
 • hidrodinamikos metodų plėtojimas ir diegimas, siekiant spręsti hidrologijos, hidrotechnikos, meteorologijos, šiluminės fizikos (šilumos mainų) uždavinius;
 • hidraulinių turbinų, siurblių, vamzdynų skaičiavimų atlikimas.
Potencialūs darbdaviaiHidrodinamikos laboratorijos, gamtos, aplinkos apsaugos departamentai, jūrinių tyrimų centrai, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos padaliniai, savivaldybės, žemėtvarkos, kraštotvarkos, hidrostatybos, vandentvarkos institucijos, uostų saugios laivybos ir hidrografijos padaliniai, gali dirbti pedagoginį darbą mokyklose ir kolegijose.
Darbo priemonėsSchemos skysčio tekėjimo tyrimo metodams paaiškinti, skysčiai ir dujos, cheminiai indai, slėgio matuokliai, hidrodinaminiai žemėlapiai, skysčio greičio matavimo sistemos, modulinė duomenų surinkimo ir kontrolės sistema.
Profesinės perspektyvosGali dirbti vandens, žemės, oro srityse veikiančiose įmonėse, organizacijose. Studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose, magnetinės hidrodinamikos, hidrokinematikos srityse.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas sklandžiai reikšti savo mintis, logiškumas, dėmesingumas, tikslingumas, kritiškumas, konstruktyvumas, gebėjimas nustatyti problemas ir jų sprendimo būdus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų