Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aerodinamikas

Pavadinimas anglų kalba

Aerodynamicist

Kodas

211101

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti oro (dujų) judėjimą ir jėgas, veikiančias dujose judančius kūnus, vykdyti mokslinius aerodinamikos, termodinamikos tyrimus, siekiant nustatyti jų tinkamumą orlaiviams, erdvėlaiviams ir sausumos transporto priemonėms, aeronautikos produktams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • inžinerinių projektų kūrimas, bandymas lėktuvų, erdvėlaivių, lenktyninių automobilių ir kitų transporto priemonių;
 • mokslinių tyrimų atlikimas, įvertinant medžiagų ir įrangos pritaikomumą gaminant tam tikrų transporto priemonių, oreivystės produktus;
 • vėjo tunelių ir skrydžio bandymų programų formulavimas, įvertinimas;
 • eskizinių projektų aviacijos ar kosmoso produktams,  sistemoms, rengimas;
 • ataskaitų, parengtų remiantis kitų inžinierių ar dizainerių bandymais analizavimas.
Potencialūs darbdaviaiLėktuvų, erdvėlaivių ar jų produktų projektavimo, gaminimo, pradavimo įmonės, komercinių ir privačių skrydžių, kosmoso agentūros, automobiliai ir kitų transporto priemonių gamybos įmonės, Formulės 1 lenktynių įmonės , oro pajėgų ir kitos nacionalinės gynybos agentūros, transporto departamentas, privačios ir viešosios mokslinių tyrimų laboratorijos.
Darbo priemonėsAerodinaminis vamzdis, kompiuterinės technologijos, diferencialinės lygtys, vėjo tunelis.
Profesinės perspektyvosGali dirbti aerodinamikos inžinieriais, vėliau padalinių vadovais ar organizatoriais. Gali specializuotis aviacijos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, transporto, statybos, meteorologijos, aplinkos apsaugos ir energijos naudojimo srityse.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis matematika, mokslu, inžinerija, dėmesio sutelktumas, kantrumas, emocinis stabilumas, atsakingumas, tikslingumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų