Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Eilinis {karinės sausumos pajėgos}

Pavadinimas anglų kalba

Private soldier

Kodas

031002

Pogrupio pavadinimas

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

Pogrupio kodas

0310

Pogrupio aprašymas

Pogrupiui „Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai" priskiriami visi šauktiniai ir savanoriai ginkluotųjų pajėgų nariai, išskyrus karininkus, generolus, admirolus ir puskarininkius, seržantus, viršilas. Jie atlieka specifines karines užduotis ir (arba) užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis.

Į šią grupę neįtraukiami:

  • asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
  • policininkai (išskyrus karo policiją);
  • muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tarnauti karo tarnyboje ir vykdyti karines užduotis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • kasdienės tarnybos, budėjimų, kareivinių režimo tarnybos atlikimas, dalyvavimas pratybose ir mokymuose;
  • priskirtų karinių ginklų sistemų valdymas, priežiūra ir saugojimas;
  • patikėtų valstybės ir tarnybos paslapčių saugojimas;
  • tiesioginių ir aukštesniųjų vadų įsakymų ir specifinių karinių užduočių vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiKrašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
Darbo priemonėsGinklų sistemos (šaunamieji ginklai, šaudmenys, sprogmenys ir kt.), ryšio priemonės, telekomunikacijos įranga, fiksavimo priemonės, navigacijos priemonės (kariniai žemėlapiai, GPS navigatoriai ir kt.), informacinės komunikacinės technologijos, specialioji dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosProfesinę kvalifikaciją eiliniai tobulina darbo vietoje, pratybų, seminarų, karjeros ir kvalifikacijos kursų metu. Gali būti suteikiamas jaunesniojo eilinio, eilinio, vyresniojo eilinio kareivio laipsnis. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, atsižvelgiant į išsilavinimą, tarnavimo profesinėje karo tarnyboje krašto apsaugos sistemoje laiką, asmenines savybes, gali siekti įgyti aukštesnį kario laipsnį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pareigingumas, atsakingumas, disciplinuotumas (griežtas susitarimų, taisyklių ir reikalavimų laikymasis), ištvermingumas, gebėjimas išlaikyti emocinę pusiausvyrą stresinėse situacijose, gebėjimas įvertinti ir kontroliuoti pavojingas situacijas, fizinis pajėgumas, kompiuterinis raštingumas, gebėjimas koncentruoti ir paskirstyti dėmesį, gebėjimas planuoti ir organizuoti veiklą, komandinio darbo gebėjimai, greita reakcija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):pagrindinis, reikalingas pagrindinis karinis parengimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų