Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Puskarininkis {karinės sausumos pajėgos}

Pavadinimas anglų kalba

Noncommissioned officer

Kodas

021002

Pogrupio pavadinimas

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

Pogrupio kodas

0210

Pogrupio aprašymas

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos palaiko karinę drausmę, taip pat prižiūri asmenų, kurių profesijos priskiriamos grupei „Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai", darbą ir (arba) atlieka užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis. Grupei priklauso ginkluotųjų pajėgų nariai, turintys seržanto, puskarininkio ar viršilos laipsnį.

Į šią grupę neįtraukiami:

  • asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
  • policininkai (išskyrus karo policiją);
  • muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vadovauti ir administruoti būrio dydžio arba karinio vieneto struktūrinius padalinius, tarnauti karo tarnyboje ir vykdyti karines užduotis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • ​ginklų sistemų valdymas, tinkamo naudojimo ir saugojimo užtikrinimas;
  • vadovavimas būrio dydžio arba karinio vieneto struktūriniam padaliniui ir jo veiklos administravimas, karinės drausmės užtikrinimas;
  • patikėtų valstybės ir tarnybos paslapčių saugojimas;
  • pavaldinių asmeninių ir tarnybinių problemų sprendimas;
  • metodinių pratybų planavimas, organizavimas ir rengimas, saugos instruktoriaus pareigų vykdymas kovinio šaudymo metu;
  • tiesioginių ir aukštesniųjų vadų įsakymų ir specifinių karinių užduočių vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiKrašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
Darbo priemonėsGinklų sistemos (šaunamieji ginklai, šaudmenys, sprogmenys ir kt.), ryšio priemonės, telekomunikacijos įranga, fiksavimo priemonės, navigacijos priemonės (kariniai žemėlapiai, kompasai, GPS navigatoriai ir kt.), informacinės komunikacinės technologijos, specialioji dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosProfesinę kvalifikaciją puskarininkiai tobulina darbo vietoje, pratybų, seminarų, karjeros ir kvalifikacijos kursų metu. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, atsižvelgiant į išsilavinimą, tarnavimo profesinėje karo tarnyboje krašto apsaugos sistemoje laiką, asmenines savybes, gali siekti įgyti aukštesnį kario laipsnį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pareigingumas, atsakingumas, disciplinuotumas,  ištvermingumas, gebėjimas išlaikyti emocinę pusiausvyrą stresinėse situacijose, gebėjimas įvertinti ir kontroliuoti pavojingas situacijas, fizinis pajėgumas, gebėjimas koncentruoti ir paskirstyti dėmesį, kompiuterinis raštingumas, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas planuoti ir organizuoti veiklą, vadovavimo ir komandinio darbo gebėjimai, greita reakcija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):vidurinis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų