Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Komandoras {karinės jūrų pajėgos}

Pavadinimas anglų kalba

Commodore

Kodas

011023

Pogrupio pavadinimas

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

Pogrupio kodas

0110

Pogrupio aprašymas

Ginkluotųjų pajėgų karininkai organizuoja ginkluotųjų pajėgų padalinių darbą ir jam vadovauja, taip pat atlieka užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis. Šiai grupei priklauso visi ginkluotųjų pajėgų nariai, turintys leitenanto ar aukštesnį laipsnį.

Į šią grupę neįtraukiami:

  • asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
  • policininkai (išskyrus karo policiją);
  • muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):ginti ir saugoti valstybę, vadovauti karinei jūrų flotilei (laivų junginiui) ir administruoti jos veiklą, planuoti ir vykdyti karines užduotis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • ​operacijų, kurių metu valdomos ginklų sistemos, planavimas ir vadovavimas jų vykdymui;
  • sprendimų dėl karinių jūrų pajėgų paskirstymo ir judėjimo priėmimas, šalies teritorinės jūros ir išimtinės ekonominės zonos kontrolės, apsaugos ir gynybos užtikrinimas, aplinkos stebėjimo ir kontrolės organizavimas;
  • vadovavimas karinei jūrų flotilei ir jos veiklos administravimas;
  • patikėtų valstybės ir tarnybos paslapčių saugojimas;
  • tiesioginių ir aukštesniųjų vadų įsakymų ir specifinių karinių užduočių vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiKrašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
Darbo priemonėsGinklų sistemos (šaunamieji ginklai, šaudmenys, sprogmenys, nardymo įranga ir kt.), ryšio priemonės, telekomunikacijos įranga, fiksavimo priemonės, navigacijos priemonės (kariniai jūriniai žemėlapiai, GPS navigatoriai ir kt.), informacinės komunikacinės technologijos, specialioji dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosProfesinę kvalifikaciją komandorai tobulina darbo vietoje, pratybų, seminarų, karjeros ir kvalifikacijos kursų, stažuočių metu. Gali būti suteikiamas komandoro leitenanto ir komandoro vyresniojo karininko laipsnis. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, atsižvelgiant į išsilavinimą, tarnavimo profesinėje karo tarnyboje krašto apsaugos sistemoje laiką, asmenines savybes, gali siekti įgyti aukštesnį karininko laipsnį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):strateginis ir analitinis mąstymas, pareigingumas, atsakingumas, disciplinuotumas, gebėjimas išlaikyti emocinę pusiausvyrą stresinėse situacijose, gebėjimas įvertinti ir kontroliuoti pavojingas situacijas, fizinis pajėgumas, kompiuterinis raštingumas, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas planuoti ir organizuoti veiklą, vadovavimo ir komandinio darbo gebėjimai, greita reakcija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų