Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Leitenantas {karinės sausumos pajėgos}

Pavadinimas anglų kalba

Lieutenant

Kodas

011009

Pogrupio pavadinimas

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

Pogrupio kodas

0110

Pogrupio aprašymas

Ginkluotųjų pajėgų karininkai organizuoja ginkluotųjų pajėgų padalinių darbą ir jam vadovauja, taip pat atlieka užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis. Šiai grupei priklauso visi ginkluotųjų pajėgų nariai, turintys leitenanto ar aukštesnį laipsnį.

Į šią grupę neįtraukiami:

  • asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
  • policininkai (išskyrus karo policiją);
  • muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vadovauti ir administruoti būrio dydžio arba karinio vieneto struktūrinius padalinius, tarnauti karo tarnyboje, planuoti ir vykdyti karines užduotis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • ​operacijų, kurių metu valdomos ginklų sistemos, planavimas ir vadovavimas jų vykdymui;
  • vadovavimas būrio dydžio arba karinio vieneto struktūriniam padaliniui ir jo veiklos administravimas;
  • metodinių būrio pratybų planavimas, organizavimas ir rengimas;
  • patikėtų valstybės ir tarnybos paslapčių saugojimas;
  • tiesioginių ir aukštesniųjų vadų įsakymų ir specifinių karinių užduočių vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiKrašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
Darbo priemonėsGinklų sistemos (šaunamieji ginklai, šaudmenys, sprogmenys ir kt.), ryšio priemonės, telekomunikacijos įranga, fiksavimo priemonės, navigacijos priemonės (kariniai žemėlapiai, GPS navigatoriai ir kt.), informacinės komunikacinės technologijos, specialioji dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosProfesinę kvalifikaciją leitenantai tobulina darbo vietoje, pratybų, seminarų, karjeros ir kvalifikacijos kursų metu. Gali būti suteikiamas leitenanto ir vyresniojo leitenanto  jaunesniojo karininko laipsnis. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, atsižvelgiant į išsilavinimą, tarnavimo profesinėje karo tarnyboje krašto apsaugos sistemoje laiką, asmenines savybes, gali siekti įgyti aukštesnį karininko laipsnį.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pareigingumas, atsakingumas, disciplinuotumas, ištvermingumas, gebėjimas išlaikyti emocinę pusiausvyrą stresinėse situacijose, gebėjimas įvertinti ir kontroliuoti pavojingas situacijas, fizinis pajėgumas, gebėjimas koncentruoti ir paskirstyti dėmesį, kompiuterinis raštingumas, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas planuoti ir organizuoti veiklą, vadovavimo ir komandinio darbo gebėjimai, greita reakcija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos), reikalingas bazinis karininkų parengimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų