Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Generolas leitenantas {karinės sausumos pajėgos}

Pavadinimas anglų kalba

General lieutenant

Kodas

011001

Pogrupio pavadinimas

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

Pogrupio kodas

0110

Pogrupio aprašymas

Ginkluotųjų pajėgų karininkai organizuoja ginkluotųjų pajėgų padalinių darbą ir jam vadovauja, taip pat atlieka užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis. Šiai grupei priklauso visi ginkluotųjų pajėgų nariai, turintys leitenanto ar aukštesnį laipsnį.

Į šią grupę neįtraukiami:

  • asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
  • policininkai (išskyrus karo policiją);
  • muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

​Profesijos tikslas(-ai):

ginti ir saugoti valstybę, vadovauti valstybės karinėms pajėgoms, planuoti ir koordinuoti karinių užduočių bei tarptautinio bendradarbiavimo vykdymą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • vadovavimas valstybės sausumos, oro ir jūrų karinėms pajėgoms;
  • strateginių sprendimų priėmimas dėl krašto apsaugos organizavimo, karinių  dalinių komplektavimo,  karinių pajėgų paskirstymo ir judėjimo;
  • karinių operacijų šalyje ir užsienyje planavimas, palaikymas bei vadovavimas jų vykdymui;
  • kariuomenės pajėgų ir atskirų karinių vienetų veiklos koordinavimas ir kovinės parengties būklės kontrolė, kariuomenės kovinio rengimo koordinavimas ir kontrolė;
  • sprendimų priėmimas dėl šalies karinių pajėgų tarptautinio bendradarbiavimo, dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir jungtiniuose tarptautiniuose mokymuose;
  • valstybės ir tarnybos paslapčių saugojimas.
Potencialūs darbdaviaiKrašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
Darbo priemonėsRyšio priemonės, telekomunikacijos įranga, fiksavimo priemonės, navigacijos priemonės (kariniai žemėlapiai, GPS navigatoriai ir kt.), informacinės komunikacinės technologijos, dokumentai, specialioji dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosProfesinę kvalifikaciją generolai leitenantai tobulina darbo vietoje, kursų ir tarptautinių stažuočių metu. Gali būti suteikiamas brigados generolo, generolo majoro ir generolo leitenanto laipsnis.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):strateginis ir analitinis mąstymas, pareigingumas, atsakingumas, disciplinuotumas, gebėjimas išlaikyti emocinę pusiausvyrą stresinėse situacijose, gebėjimas įvertinti ir kontroliuoti pavojingas situacijas, fizinis pajėgumas, kompiuterinis raštingumas, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas planuoti ir organizuoti veiklą, vadovavimo ir komandinio darbo gebėjimai, greita reakcija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų