Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Šventosios vingiai. Vasaros dėlionė“

Programos kodas

132000029

Pavadinimas anglų kalba

Nėra duomenų

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo vaikų švietimo programos

Vaikų švietimo ugdymo sritis

Nėra duomenų

Vaikų švietimo ugdymo kryptis

Kitos

Vaikų švietimo ugdymo pakraipa

Kita ugdymo krypties programa

Programos įregistravimo data

2019-06-13

Programos išregistravimo data

2020-05-14

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba

Programos teikėjo adresas

Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Klaipėdos g. 17

Programos teikėjo savivaldybė

Ukmergės r. sav.

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Stovyklos veiklos skirtos 7-18 metų vaikams ir jaunuoliams:
I pamaina. Birželio 28 – liepos 4 d. (7 d.), 7-11 m. vaikams;
II pamaina. Liepos 5-14 d. (10 d.), 12-18 m. vaikams ir jaunuoliams;
III pamaina. Rugpjūčio 1-10 d. (10 d.), 10-14 m. vaikams.

Programos aprašymas

Tikslas: Ugdyti vaikų ir jaunimo socialines – emocines kompetencijas skatinant kūrybiškumą, teigiamą savęs ir savo krašto kultūros vertinimą bei gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.

Uždaviniai:
• Skatinti kurti, tyrinėti, patirti pažinimo ir atradimo džiaugsmą, kaupti patirtį;
• Skatinti ir motyvuoti aktyviai ir kūrybingai leisti laisvalaikį;
• Ugdyti atsakomybę už savo sprendimus, stiprinant pasitikėjimą savimi.