Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automatika (anglų k. - Automatics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

VGTU_Electrical Engineering SF_B_M_2020.pdf

Valstybinis kodas

6211EX048

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji elektros inžinerijos magistrai studijuoja matematinio modeliavimo technologijas, elektroninius galios keitiklius, šiuolaikines elektros pavaras, kompiuterius ir jų sistemas automatikoje, diskrečiąsias valdymo sistemas, mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindus, programuojamuosius loginius valdiklius ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Automatikos magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems elektros inžinerijos bakalauro arba inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti elektros inžinerijos magistrais.