Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Filosofija (anglų k. - Philosophy)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filosofija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Filosofija ir etika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX053

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450223

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji filosofijos bakalaurai studijuoja šiuos dalykus: filosofijos propedeutiką, antikinę filosofiją, viduramžių filosofiją, naujųjų amžių filosofiją, XIX ir XX amžių filosofiją, formaliąją ir taikomąją logiką, taikomąją etiką, šiuolaikinę socialinę filosofiją, politikos filosofiją, religijos filosofiją, kalbos filosofiją, istorijos filosofiją, filosofinę antropologiją, estetiką, filosofijos didaktiką, graikų ir lotynų kalbas ir kt.
IV ir V semestruose studentai rašo pasirinkta tema kursinį darbą, o VII semestre rašo ir gina baigiamąjį darbą. Trečiaisiais studijų metais (6 semestras) studentai atlieka 405 val. praktiką: Užsienio reikalų ministerijoje, Kauno savivaldybėje, Lietuvos žmogaus teisių centre, Lietuvos Respublikos Seime, Viešųjų pirkimų tarnyboje.
Programą baigęs ir universalų išsilavinimą įgijęs filosofijos bakalauras galės tęsti studijas MRU teisės ir valdymo, bioteisės, edukologijos, politikos mokslų ir kai kuriose kitose magistrantūros programose.