Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Valstybinis kodas

262104107

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2521041

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali vairuoti SM kategorijos savaeiges mašinas

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Dieninė, 5,5, Savaitėm
Grupinio mokymosi, 5,5, Savaitėm
Pavienio mokymosi, 5,5, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-05-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Mokymo programa skirta parengti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojus (traktorininkus), gebančius savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti su savaeigėmis kelių tiesimo, statybos darbų bei žemės statinių priežiūros mašinomis, laikantis nustatytų technologinių reikalavimų. Būsimieji SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojai (traktorininkai) teorinių užsiėmimų metu mokomi dirvožemio žinių pagrindų, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo žinių pagrindų, mašinų eksploatacijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, pavojingų krovinių vežimo. Taip pat gali pasirinkti vieną iš šių modulių: žemės kasimo ir transportavimo mašinos, dangų įrengimo ir remonto mašinos, kelių ir aikščių priežiūros mašinos. Kiekviename modulyje mokoma keturių dalykų: bendros žinios apie žemės statinius medžiagos, naudojamos žemės statinių įrengimui, žemės kasimo ir transportavimo, dangų įrengimo, priežiūros mašinų įranga ir jų techninė priežiūra, žemės statinių savaeigėmis mašinomis. Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokymo įstaigoje, kurio trukmė – 0,2 savaitės; antrasis etapas – įmonėse, kurio trukmė – 1 savaitė. Visa praktinio mokymo trukmė – 1,2 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami mašinų priežiūros, valdymo ir kiti gebėjimai. Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama kompetencija vairuoti SM kategorijos savaeiges mašinas. Baigus SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal profesinio mokymo transporto paslaugų srities, transporto paslaugų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo transporto inžinerijos studijų krypties programas. SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 17 metų.