Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Filologijos bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Philology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00040

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Filologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti lietuvių ir režisūros arba literatūros žinių reikalaujantį darbą. Asmuo, įgijęs filologo kvalifikaciją, turi: - gebėti analizuoti lietuvių filologijos faktus, vertinti tekstus lingvistiniu ir literatūrologiniu atžvilgiu, taikyti humanitarinių mokslų metodologinę kompetenciją, analizuoti ir vertinti teatro kultūros faktus, analizuoti ir interpretuoti literatūros kūrinius, argumentuotai ir sistemiškai analizuoti įvairių mokslų faktus; - žinoti dabartinės lietuvių kalbos sistemą, lietuvių kalbos kilmę, raidą ir perspektyvą, lietuvių ir pasaulio literatūrą, bendrą lietuvių nacionalinės teatro kultūros sampratą pasaulio teatro kontekste; - mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus. Filologo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių filologijos ir režisūros studijų programą. Norintiems siekti filologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologu nėra pripažįstami. Įgiję filologo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti kalbos tvarkytojais valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose ar įmonėse, redaktoriais, korektoriais, stilistais laikraščiuose ir leidyklose, atstovais spaudai ir ryšiams su visuomene, viešųjų ryšių ar kitais darbuotojais, kuriems nereikia specialaus išsilavinimo, įvairių mokymo institucijų vaikų ir jaunimo teatrų režisieriais, savivaldybių kultūros skyrių ar centrų teatro specialistais. Papildomai įgijus mokytojo profesinę kvalifikaciją, galima dirbti lietuvių kalbos, literatūros ir dramos mokytojais, mokyklinio teatro režisieriais.