Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aplinkos inžinerijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Environmental Engineering

Valstybinis kodas

KVALLAIP00004

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkos inžinieriaus darbą. Asmuo, įgijęs aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos planuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus ir matavimo priemones, atlikti tyrimus ir naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti ir atlikti svarbiausių aplinkosaugos įrenginių parametrų skaičiavimus, vertinti objektų patikimumą, nustatyti eksploatacinių savybių kitimo tendencijas ir priežastis; - išmanyti aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, problemas, jų sprendimo kryptis, organizacijos intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus; - mokėti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai dirbti, organizuoti darbą, konstruktyviai bendrauti su kolegomis ir klientais. Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal aplinkos inžinerijos studijų programą. Norintiems siekti aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti aplinkos inžinieriumi nepripažįstami. Asmenys, įgiję aplinkos inžinerijos magistro laipsnį, gali dirbti aplinkos apsaugos valstybinėse institucijose, verslo įmonėse, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, kolegijose, aukštesniosiose mokyklose, pramonės ir transporto įmonėse, privačiose aplinkosaugos ir konsultacinėse bendrovėse.