Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemijos inžinerijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Chemical Engineering

Valstybinis kodas

KVALLAIP00022

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2015-10-16

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti visose pramonės įmonėse, kuriose taikomos ir diegiamos šiuolaikinės technologijos ir kuriami nauji, laiko poreikius atitinkantys produktai, projektavimo organizacijose, vykdyti ekspertinę konsultacinę veiklą
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Chemijos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti Chemijos inžinerijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.