Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešojo administravimo magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Public Administration

Valstybinis kodas

KVALLAIP00119

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-03

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Viešojo administravimo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti viešojo administravimo specialisto darbą. Asmuo, įgijęs viešojo administravimo magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti kelti organizacijų ir viešojo sektoriaus plėtros tikslus tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu, tuos tikslus paversti valdymo strategijomis ir gebėti jas įgyvendinti, savo planavimo, organizavimo ir vykdymo įgūdžius taikyti pagal specifinius sektoriaus plėtros poreikius, parinkti situacijai adekvačius ir veiksmingus planavimo ir organizavimo metodus; - žinoti ES institucijų veiklą, ES vykdomas politikas ir institucijų integracinio bendradarbiavimo galimybes įvairiuose viešojo administravimo sektoriuose, personalo valdymo, jo atrankos ir motyvavimo sistemas; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu. Viešojo administravimo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal viešojo administravimo studijų programą. Norintiems siekti viešojo administravimo magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti viešojo administravimo specialistu nėra pripažįstami. Įgiję viešojo administravimo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairaus lygio valstybės tarnautojais ministerijose, departamentuose, savivaldybėse ir kitose viešojo sektoriaus institucijose.