Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Globos namai "Užuovėja"

Identifikatorius

88888880888625

Pavadinimas anglų kalba

Užuovėja

Kodas

300836436

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2007-05-22, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Užuovėja+nuostatai.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas

Adresas

Vilnius, Rukeliškių g. 26, LT-10101

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 618 77520, www.uzuoveja.lt, info@uzuoveja.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublika, -
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos