Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

Identifikatorius

88640270002

Pavadinimas anglų kalba

Alytus Pedagogal Psychology Service

Kodas

195320656

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1997-02-22, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai.docx

Grupė

Švietimo pagalbos įstaiga

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pedagoginė psichologinė tarnyba

Adresas

Alytus, Miklusėnų g. 36

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 657 54599, https://www.ppt.alytus.lm.lt/, info@amppt.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Alytaus miesto savivaldybės taryba, -
Alytaus miesto savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Švietimo pagalbos įstaiga, kuri įvertina asmens mokymosi sunkumus, skiria spec.ugdymą, teikia psicholog., social.pedagoginę pagalbą spec.ugdymosi poreikių asmenims iki 21 metų, konsultacinę pagalbą tėvams, pedagogams

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos