Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla

Identifikatorius

88603090148

Pavadinimas anglų kalba

Joniskelis Ignas Karpis School of Agriculture and Services

Kodas

191425485

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Išregistruotas, 2019-09-20, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

JoniškėlioIgnoKarpio2018.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Pagrindinė mokykla

Adresas

Pasvalio r. sav. Narteikių k. Mokyklos g. 3

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 451 38731, +370 451 38780, www.ikarpis.lt, joniskeliozupm@ikarpis.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 451 38731, joniskeliozupm@ikarpis.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos