Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešoji įstaiga Profesijų mokymo ir paramos centras

Identifikatorius

88888880790532

Pavadinimas anglų kalba

Public institution "Professions Training and Support Centre"

Kodas

304076646

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2015-08-03, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Istataiprofmokym.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas

Adresas

Kaunas, Neries krant. 16

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 863 08637, www.profesijucentras.lt, info@profesijucentras.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

UAB "Baltic Home" , Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Parama, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos