Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

UAB PMC Training

Identifikatorius

88888880299

Pavadinimas anglų kalba

JSC Kaunas training Center (Petrasiunai labour market training centre)

Kodas

133663153

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1993-04-30, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

doc03416520230221120120.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Kompetencijų vertinimo institucija

Adresas

Kaunas, R. Kalantos g. 19, LT-52302

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą, Kompetencijų vertinimo institucija

Kitos paskirtys

Kompetencijų vertinimo institucija

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 452766, http://www.pmc.lt/, info@pmc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Dalininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos