Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Marijampolės profesinio rengimo centras

Identifikatorius

88603090243

Pavadinimas anglų kalba

Marijampole Vocational Education and Training Centre

Kodas

111964944

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-01-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Marijampolės PRC_gyvo parašo laukia.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Pagrindinė mokykla

Adresas

Marijampolė, Kauno g. 117, LT-68223

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Gimnazijos tipo suaugusių gimnazija, Gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo suaugusių mokykla

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Gimnazijos tipo suaugusių gimnazija, Gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo suaugusių mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 343 68640, +370 646 25949, http://www.mprc.lt, mprcentras@mprc.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 616 98577, mprcentras@mprc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV, V
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Marijampolės profesinio rengimo centras

Marijampolė, Kauno g. 117, LT-68223+370 343 68640
mprcentras@mprc.lt
http://www.mprc.lt

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius

S. Nėries g. 40, LT-70170 Vilkaviškis+370 342 20883
vilkaviskis@mprc.lt
http://www.mprc.lt

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius

Nopaičio g. 5, Būblelių k., Kudirkos Naumiesčio sen., 71312 Šakių r. sav.+370 345 48424
knaumiestis@mprc.lt
http://www.mprc.lt/

Marijampolės profesinio rengimo centro Pataisos namų skyrius

Sporto g. 7, LT- 68230 Marijampolė+370 34 368640
mprcentras@mprc.lt
http://www.mprc.lt