Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Asmens, atsakingo už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį, mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

560071304

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540713

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali būti atsakingas už šilumos tinklų ir karšto vandentiekio šilumos ūkį

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštesnysis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji atsakingi asmenys už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų ūkį teoriniuose užsiėmimuose mokomi šilumos ir karšto vandens vandentiekio tinklų specialiosios, tinklų jungimo ir eksploatavimo technologijos, atlikti bandymus, šilumos energijos apskaitos, darbuotojų saugos darbe ir sveikatos žinių pagrindų.
Praktinis mokymas programoje nenumatytas.
Asmens, atsakingo už šilumos ir karšto vandens vandentiekio tinklų šilumos ūkį, mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems aukštesnįjį išsilavinimą.