Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

560071303

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540713

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali būti atsakingas už pramonės objektų šilumos ūkį

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštesnysis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Dieninė, 2, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji asmenys, atsakingi už pramonės objektų šilumos ūkį, teoriniuose užsiėmimuose mokomi šilumos tinklų jungimo ir eksploatacijos, šilumos energijos apskaitos ir taupymo, šilumos punkto įrenginių ir jų eksploatacijos, bendrųjų darbuotojų saugos darbe ir sveikatos reikalavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta prie šilumos punkto įrenginių. Praktinio mokymo trukmė - 6 valandos. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami šilumos energijos apskaitos ir taupymo, šilumos punkto įrenginių ir jų eksploatacijos ir kt. gebėjimai.
Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį, mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems aukštesnįjį išsilavinimą .