Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyrius

Identifikatorius

88603090244001

Pavadinimas anglų kalba

Public institution Vocational Centre in Kelme Department in Tytuvenai

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

ISTATAI 2019 08 09_NAUJI (2).pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Savivaldybės, Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Pagrindinė mokykla

Adresas

Mokyklos g. 12, Budraičių k., Tytuvėnų apylinkių sen., Kelmės r. sav.

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 427 41169, +370 427 41169, http://www.kprc.lt, tytuvenusk@kprc.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 427 41169, tytuvenusk@takas.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos