Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Atlantos lituanistinė mokykla „Saulė“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Jungtinės Amerikos Valstijos

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Užsiėmimai vyksta: 4905 Roswell Road, Marietta, GA 30062, USA. Korespondenciją siųsti: 1936 Winchelsea Ct W, Dunwoody, GA 30338, USA

Kontaktiniai duomenys

saules_mokykla@yahoo.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2002-09-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Nėra duomenų

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

42

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

7