Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Valensijos neformaliojo ugdymo mokykla „Lituanica“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Ispanijos Karalystė

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Camí Fondo, 2, 46120 Alboraya, Valencia, Espana

Kontaktiniai duomenys

lituanica@vlc-lb.es

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2018-07-20

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Valensijos lietuvių bendruomenė

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Lituanistinio švietimo integruota programa; Kita lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

24

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

1