Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Suvirintojo elektra mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520715

Valstybinis kodas

261071502

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Suvirintojas elektra/1

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Programai taikomas didesnis brangumo koeficientas

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

3 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

9 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Suvirintojas elektra/1
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

3462

Programos apimtis kreditais

21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji suvirintojai elektra teoriniuose užsiėmimuose mokomi metalų pažinimo, brėžinių skaitymo, elektrotechnikos pagrindų, suvirinimo įrenginių, suvirinimo technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, ekonominių žinių ir darbo teisės pagrindų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta įvairių ūkio šakų įmonėse, kuriose įrengimų, konstrukcijų montavimui, naudojimui ir remontui reikalingi suvirintojai elektra. Praktinio mokymo trukmė – 5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami suvirinimo elektra darbų technologijos, darbo priemonių naudojimo ir kt. gebėjimai.

Suvirintojo elektra mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.