Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterio vartojimo pagrindai mokymo programa

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Valstybinis kodas

361061101

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540611

Švietimo posritis

Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

2 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

2 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji kompiuterio vartojimo pagrindų specialistai teoriniuose užsiėmimuose mokomi bendrųjų kompiuterijos sąvokų, tinklalapių kūrimo, pažinti programinę kompiuterių įrangą, pagrindinius ir išorinius kompiuterio įrenginius, dirbti operacinėmis sistemomis, naudotis informacijos paieškos sistemomis, dirbti su skaitytuvu, spausdintuvu ir jiems skirta programine įranga, pažinti pagrindinius paveikslų formatus ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje. Praktinio mokymo trukmė – 2,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami tinklalapių kūrimo, naudojimosi informacijos paieškos sistemomis ir kt. gebėjimai.
Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.