Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Valstybinis kodas

262104105

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2521041

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Mokytis vairuoti TR1 kategorijos traktorius suteikiama teisė asmenims ne jaunesniems kaip 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų)

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

3 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

1 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-05-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Mokymo programa skirta parengti TR1 kategorijos traktorininkus, gebančius vairuoti iki 60 kW variklio galios ratinius žemės ir miškų ūkio traktorius bei vikšrinius traktorius ir traktorių junginius su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktorius su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.).
Būsimieji TR1 kategorijos traktorininkai teorinių užsiėmimų metu mokomi dirvožemio pagrindų, traktorių, mašinų ir darbų technologijos, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų, mašinų eksploatacijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos. Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokymo įstaigoje, kurio trukmė – 0,5 savaitės; antrasis etapas – mokymo įstaigoje arba pas darbdavį, kurio trukmė – 0,5 savaitės. Visa praktinio mokymo trukmė – 1 savaitė. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami traktorių gedimų šalinimo, traktoriaus valdymo ir kiti gebėjimai. Programa baigiama egzaminu. Baigusiajam suteikiama kompetencija vairuoti TR1 kategorijos traktorius. Baigus TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal profesinio mokymo transporto paslaugų srities, transporto paslaugų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo transporto inžinerijos studijų krypties programas. TR 1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa skirta asmenims, turintiems 15 metų.