Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Lengvųjų automobilių kėbulo geometrijos atstatymo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520716

Valstybinis kodas

262071608

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Lengvųjų automobilių kėbulo geometrijos atstatymo operatorius/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Programai taikomas didesnis brangumo koeficientas

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

14 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

18 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Lengvųjų automobilių kėbulo geometrijos atstatymo operatorius/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1336

Programos apimtis kreditais

44
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji lengvųjų automobilių kėbulo geometrijos atstatymo įrangos operatoriai mokomi šių dalykų:darbuotojų saugos ir sveikatos, techninės braižybos, bendrosios šaltkalvystės, bendrosios automobilio automobilio sandaros, automobilio kėbulo geometrijos atstatymo bendrosios technologijos, elektrotechnikos pagrindų, suvirinimo elektra, pusautomačiais (MIG, MAG) apsauginių dujų aplinkoje, kompiuterio raštingumo pagrindų, užsienio kalbos, profesinės etikos ir psichologijos, verslo pradmenų, darbo teisės pagrindų, medžiagų pažinimo.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse ir autoservise. Praktinio mokymotrukmė-12,6 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami lengvųjų automobilių geometrijos atstatymo, suvirinimo darbų ir kt. gebėjimai. Mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.