Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Duonos gaminių kepėjas/3

Pavadinimas anglų kalba

Bread products baker

Valstybinis kodas

PROFKVAL00126

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-18

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: jusliniu būdu nustato miltų ir kitų žaliavų kokybę, atlieka žaliavų pirminį paruošimą, paruošia įvairius tešlos pusgaminius kepimui, kepa duonos ir pyrago gaminius, nustato gaminių kepimo pabaigą, apipavidalina paruoštų gaminių paviršius, išima iškeptus ir dekoruotus gaminius, sudeda į tarą, nustato nekokybiškus ir netinkamus naudojimui gaminius, jų atsiradimo priežastis ir sugeba jas laiku pašalinti, saugiai eksploatuoja technologinius įrenginius, inventorių, apskaičiuoja įvairių duonos gaminių receptūras, laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, laikosi geros higienos praktikos reikalavimų, nustatytų maisto ruošimo įmonėms, taupiai naudoja energiją ir žaliavas.