Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojas/3

Pavadinimas anglų kalba

Engineer for power supply systems in motor vehicles

Valstybinis kodas

PROFKVAL00050

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-18

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: žino ir supranta automobilių karbiuratorinių ir dyzelinių variklių maitinimo sistemų sandarą ir veikimą, žino automobilio maitinimo sistemų remonto būdus, geba naudotis techniniais žinynais, gamintojo rekomendacijomis, skaito automobilių maitinimo sistemų brėžinius ir schemas, nustato maitinimo sistemos gedimus, pašalina maitinimo sistemos gedimus, atlieka maitinimo sistemos tech. priežiūros darbus, naudojasi prietaisais ir įrengimais, įvertina atlikto darbo kokybę, laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, aplinkosaugos reikalavimų.