Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Apskaitininkas/2

Pavadinimas anglų kalba

Accountant

Valstybinis kodas

PROFKVAL00019

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-18

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Pagrindinės apskaitininko profesinės veiklos sritys: 1. Ūkio subjektų ekonominės padėties samprata bei pavaizdavimas apskaitoje; 2. Ūkio subjektų turto, nuosavybės, įsipareigojimų, ūkinių ir finansinių procesų bei jų rezultatų nustatymas, vertinimas, atvaizdavimas apskaitoje; 3. Finansinių, mokestinių bei statistinių ataskaitų parengimas. Profesinės apskaitininko kompetencijos: 1. Suprasti apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje ir ją formuoti. 2. Žinoti įmonių organizavimo veiklos ypatumus. 3. Identifikuoti ir registruoti ūkio subjektų ūkinius procesus apskaitoje. 4. Atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras. 5. Apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų finansinį (piniginį) turtą. 6. Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą. 7. Žinoti apsirūpinimo atsargomis poreikius ir tvarkyti jų apskaitą. 8. Tvarkyti darbo ir darbo išteklių apskaitą. 9. Žinoti prekybos įmonių veiklą ir tvarkyti pirkimų bei pardavimų ūkinių operacijų apskaitą. 10. Įvertinti gamybinės veiklos ypatumus ir apskaityti gamybos išlaidas bei produkcijos savikainą. 11. Įvertinti veiklos finansavimą, tvarkyti nuosavybės ir įsipareigojimų apskaitą. 12. Parengti finansines ataskaitas. 13. Analizuoti apskaitos duomenis ir parengti metinę finansinę, mokestinę bei statistines ataskaitas. Apskaitininko kvalifikacija suteikia teisę ir galimybes dirbti apskaitininku individualiose, viešosiose, biudžetinėse įstaigose ir organizacijose, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse.