Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Šaltkalvis, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Metalworker

Valstybinis kodas

C224304

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-25

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: detalių mechaninis apdirbimas metalo pjovimo staklėmis, jų deformavimas staklėmis ir šaltkalviškos operacijos. Įvairios paskirties mechanizmų, junginių, agregatų ardymas, remontas, surinkimas ir montavimas, įvairių metalo konstrukcijų, mašinų, ar kitų mechanizmų remontas. Tipinės darbo priemonės: metalo pjovimo staklės, elektriniai, hidrauliniai bei pneumatiniai įrankiai ir įrenginiai, įrankiai, skirti šaltkalviškiems darbams dirbti, darbų saugos priemonės. Tipinės darbo sąlygos: dirbama pramonės įmonių gamybinėse patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis. Papildoma informacija: šaltkalvis savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, darbus reglamentuojančiais dokumentais. Šaltkalviui veiklos uždavinius nustato ir darbus prižiūri aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose pramonės įmonėse, susijusiose su metalo apdirbimu, transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse. Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Dirbti, atsižvelgiant į detalių gamybai parengtą techninę dokumentaciją.
2. Mechaniškai apdirbti metalines detales metalo pjovimo staklėmis.
3. Mechaniškai apdirbti metalines detales deformavimo staklėmis.
4. Šaltkalviškai apdirbti detales rankinėmis priemonėmis.
5. Šaltkalviškai apdirbti detales elektrinėmis, akumuliatorinėmis, pneumatinėmis ir hidraulinėmis priemonėmis.
6. Ardyti mechanizmus, agregatus ir junginius.
7. Remontuoti mechanizmus, agregatus, junginius ir jų detales.
8. Surinkti mechanizmus, agregatus, junginius ir detales.
9. Montuoti mechanizmus, agregatus ir junginius į įvairios paskirties techninius objektus.