Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Virėjas/3

Pavadinimas anglų kalba

Cook

Valstybinis kodas

PROFKVAL01646

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-25

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Virėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti virėju. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, turi: gebėti organizuoti virtuvės darbą, greitai atlikti pirminį maisto produktų paruošimą, pagaminti ir patiekti kokybiškus šaltus ir karštus patiekalus, užkandžius ir gėrimus, desertus, saugiai naudotis technologiniais įrengimais ir inventoriumi, naudotis apskaitos ir informacinėmis technologijomis, įvertinti produktų kokybę, pristatyti patiekalus ir valgiaraštį užsienio kalba, savarankiškai paskaičiuoti produktų kiekį, išeigos normas ir patiekalų kainą;žinoti maisto produktų ir priedų asortimentą, paskirtį, kokybinius reikalavimus, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus, maisto šiluminio paruošimo būdus, patiekalų gaminimo technologijas, darbo saugos ir higienos normų reikalavimus, darbų organizavimo ir apskaitos pagrindus;mokėti dirbti su technologiniais įrengimais ir inventoriumi, atrinkti produktus ir ruošti įvairius patiekalus, organizuoti savo darbą. Virėjo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal virėjo mokymo programą. Norintiems siekti virėjo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję virėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti virėjo darbą restoranuose, kavinėse, valgyklose, kulinarijos cechuose ir kitose viešojo maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.